Vestigiile arheologice sunt resturi ale activitaţii umane aflate, de cele mai multe ori, sub pămînt. Aceste vestigii sunt o sursa valoroasa de documentare istorică bucurîndu se azi de apreciere şi interes public. Numeroase situri sunt deschise vizitării fiind foarte apreciate de turişti. Siturile arheologice pot fi monumente clasate în Lista Monumentelor Istorice (LMI) cf Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor pot fi cunoscute datorită unor cercetări de specialitate sau sunt necunoscute şi sunt descoperite ca urmare a unor activităţi umane sau a unor evenimente naturale.

Legislaţie

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZELOR DE CONSTRUIRE PENTRU ZONELE CU PATRIMONIU ARHEOLOGIC

Ordinul nr. 2518 din 04.09.2007 privind metodologia de aplicare a procedurii de descarcare de sarcina arheologica

Ordinul nr. 2178 din 17 martie 2011 privind modificarea si completarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica

Ordin nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetare arheologica

Ordin nr. 2494 din 26.08.2010 pentru aprobarea metodologiei de atestare a personanului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice

Ordin nr. 2260 din 18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice

Ordin nr. 2237 din 27. 04.2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice

Ordin nr. 2071 din 30.06.2000 privind Regulamentul de organizare a sapaturilor arheologice din România

OMCC nr. 2458 din 21.10.2004 privind Regulamentul privind administrarea Repertoriului Arheologic National

OMCC nr. 2183 din 02.04.2007 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiara a prejudiciului adus patrimoniului cultural national imobil

OG 43 - 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

Legea nr. 462 din 12.11.2003 pentru modificarea si completarea OG nr. 43-2000 privind protectia patrimoniului arheologic

Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 privind muzeele si colectiile publice

Legea nr. 258 din 12.11.2006 pentru modificarea si completarea OG nr. 43-2000 privind protectia patrimoniului arheologic

Legea nr. 5 din 06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate

Legea nr 182 din 25_10_2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

Legea 209 din 3 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal