Direcţia Judeţeană pentru Cultură ARAD îşi desfăşoară activitatea şi îşi exercită atribuţiile în conformitate cu HG nr. 90/2010, HG 387 din 2 aprilie 2003, modificată de HG1.846 din 22.12.2005, OMCC nr. 2383 din 13 iunie 2008, LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000, LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001, ORDONANţĂ nr. 43 din 30 ianuarie 2000, etc. , astfel:

a) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;

b) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

c) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului naţional, potrivit legii;

e) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

f) solicită şi primeste, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Obiectivele generale ale DJC Arad conform art.6, alin.1 din OMC nr.2080/2012

1. protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a celui aparţinând minorităţilor naţionale;

2. asigurarea inventarierii şi verificarea actualizării permanente a evidenţei patrimoniului imobil;

3. verificarea asigurării condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privitoare la starea de conservare, a condiţiilor de securitate şi respectarea reglementărilor privind clasarea şi circulaţia patrimoniului cultural mobil;

4. revitalizarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil, imobil şi imaterial;

5. informarea cetăţenilor în legătură cu legislaţia aplicabilă domeniului său de competenţă.

Atribuţii principale ale DJC Arad conform art. 17, alin. 1 din H.G. nr. 90/2010

1. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;

2. Colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

3. Participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

4. Solicită şi primeşte, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin;

5. Controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;

6. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii, potrivit legii.

Legislaţie