o Comisia zonală a monumentelor istorice

Declarație privind confidențialitatea și imparţialitatea

• Ministerul Culturii – Ordin 2297 din 30.04.2014

• Nominalizarea membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Biroul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Secţiunilor de specialitate ale acesteia si Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice

Membrii

• Arh. Victor Dan Kisilewicz președinte

• Arh. Teodor Octavian Gheorghiu

• Arh. Ioana Mihăiescu

• Arh. Ilie Popa

• Ing. Cornel-Gavril Farcaș

• Istoric de artă Cecilia Dorina Sabina Pârvulescu

• Arhitect șef județul Arad Florin Vîrvescu

• Arhitect șef Caraș-Severin Victor Naidan

• Arhitect șef Hunedoara Amelia Conț

• Arhitect șef Timiș Loredan Pălălău