o Lista monumentelor istorice din judeţul Arad – 2015Structura LMI

o nnnnn.nn – numărul curent în cadrul fiecărei categorii

o JJ – indicativ judeţ (ex.Arad)

o F – categorie funcţională:

I-Arheologie,

II-Arhitectură,

III-Monumente de for public,

IV-Monumente memoriale/funerare.

o c – categorie:

m-monument

a-ansamblu

s-sit

o V – grupa valorică în care a fost încadrat:

A-monumentele istorice de valoare naţională şi universală

B-monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local


Exemplu: 1(număr curent) AR(judetul)-II(categoria funcțională)-m(categoria monument)-B(monument istoric cu valoare locală) 00XXXX (cod LMI)