Legea 182/2000 republicata privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.

Hotărârea 1420 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile.

HG 518 din 28 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile.

• HG 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

Ordonanța 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic.

Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice.

• Ordin 2297 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice.

• Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.2057/2007 pentru aprobarea criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și colecțiilor.