Acte necesare pentru eliberarea certificatelor de export temporar sau definitiv:

cerere tip, însoțită de un tabel anexă dacă este vorba de mai multe bunuri.

acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

• 2 fotografii color pe hartie fotografică marime 9/12 cm pentru fiecare obiect în parte.

• pentru bunurile susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural național se va solicita un raport de expertiză eliberat de către un expert acreditat al Ministerului Culturii (registrul cu experții acreditați pentru bunuri culturale mobile se găsește pe site-ul cimec.ro, pe județe, domenii sau în ordinea alfabetică a numelui experților).

• bunurile culturale mobile prezentate în vederea expertizării.

Precizare : bunurile creație contemporană nu pot face obiectul clasării și pot fi exportate fără certificat de export, ele circulând fără restricții, cf. HG 518/2004, cap.III, Regimul de circulație a bunurilor contemporane.