Direcţia Judeţeană pentru Cultură Arad, în calitatea sa de serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii are ca obiectiv principal protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, verificarea respectării legislaţiei specifice domeniul său de activitate în scopul realizării atribuţiilor ce îi revin, precum şi promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane.Patrimoniu imobil

Reprezintă o parte a identităţii culturale locale sau naţionale dupa caz. El este alcătuit din imobile, zonele de protecţie ale acestora definite cf legii, ansambluri, zone construite protejate înscrise în Lista Monumentelor Istorice publicate cf Ordinului ministrului culturii nr.2828/2015. Lista monumentelor istorice se actualizează o dată la cinci ani. Statul sprijină prin legi specifice păstrarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice .Patrimoniu mobil

Protejarea patrimoniului cultural mobil este prevăzută de Legea 182 din 2000, care clasifică bunurile culturale mobile (istorice, arheologice, artistice, etnografice, numismatice, ?tiintifice, tehnice, etc.), în funcţie de semnificaţia, vechimea, unicitatea sau raritatea lor, în tezaur alcătuit din bunuri de valoare excepţională pentru umanitate, şi fond, alcătuit din bunuri cu valoare deosebită pentru ţara noastră. Bunurile culturale astfel clasate pot fi vizionate, pe judeţe sau deţinători, pe site-ul www.cimec.ro, cu imagini şi scurte descrieri.


Echipa Direcţiei Judeţene pentru Cultură:

Director executiv:

Adrian Laurenţiu Şimon

Compartimentul Monumente istorice şi arheologie:

Podavka Alice

Compartimentul patrimoniu cultural mobil şi immaterial:

Măduţa Cristian Ionel

Compartimentul cultură, management, resurse umane:

Florina Daniela Moga

Compartimentul Financiar-Contabilitate, salarizare, administrativ, achiziţii publice:

Graţiela Liana Burcă
Andreea PetrescuDirecţia Judeţeană pentru Cultură Arad

Strada Gheorghe Lazar 21, Arad 310126

+40257 280 982

Orar funcționare:   L-J 8:00-16:00
                                        V 8:00-14:00
Orar cu publicul:  L-J 9:00 - 14:00
                                    V   9:00 - 13:00
Audiențe director executiv:
                                 L-V  11:00-13:00

Contactaţi-ne