Patrimoniu imobil

Reprezintă o parte a identităţii culturale locale sau naţionale după caz. El este alcătuit din imobile, zonele de protecţie ale acestora definite conform legii, ansambluri, zone construite protejate înscrise în Lista Monumentelor Istorice. Lista monumentelor istorice se actualizează o dată la cinci ani. Statul sprijină prin legi specifice păstrarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice.


Direcţia judeţeană pentru cultură, culte si patrimoniu cultural naţional Arad

Strada Gheorghe Lazar 21, Arad 310126

+40257 280 982

luni - vineri 8:00-16:00

Contactaţi-ne